Digitální úřední deska

Digitální úřední deska

Pro obce a státní správu
Efektivní řešení pro automatické zobrazování úředních dokumentů a aktualit zveřejněných úřady obcí a státní správy.

Popis

 • Digitální úřední deska je softwarové řešení spořící místo, náklady na tisk dokumentů a zejména čas spojený s jejich vyvěšováním. Díky Digitální úřední desce jsou automaticky aktualizované dokumenty k dispozici nepřetržitě a bez obavy ze znehodnocení respektive zásahu neoprávněnou osobou. Digitální úřední deska funguje na jakémkoliv dotykovém LCD displeji nebo vnitřním/venkovním infokiosku.

  solved-tescoma

  Výhody implementace Digitální úřední desky

  • úspora prostoru
  • minimalizace času spojeného s povinným zveřejňováním informací
  • snadná dostupnost dokumentů i pro postižené občany
  • nepřetržitý přístup a čitelnost i v nočních hodinách
  • aktualizace vyvěšovaných dokumentů bez zásahu pracovníků úřadu
  • široká škála zobrazovaných dokumentů
  • ovládání přizpůsobené zvyklostem různých věkových skupin
  • jednoduché vyhledávání dokumentů
  • atraktivní vstupní obrazovka
  • propojení se spisovými službami Gordic (Ginis), ICZ, Galileo Corporation, Geovap a Triada nebo webovými stránkami instituce
  • zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s dokumenty

Funkce

Mezi hlavní funkce digitální úřední desky patří nepřetržité zobrazovaní aktuálních úředních dokumentů příslušné instituce. Stačí jen připojení k internetu.

 • screen1Vstupní stránka

  Na vstupní stránce se nabízí možnost vybrat dotykem dokumenty a soubory úřední desky. Na displeji je možné volit jednotlivé funkce nebo dokumenty dotykem nebo pomocí šípek. Pomocí ikonky lupy je možné přibližovat a oddalovat zobrazený text.

 • screen2Menu

  Po dotyku na zvolenou položku se uživateli zobrazí další kategorie nebo přímo soubory úřední desky.


 • Vyhledávání dokumentů

  Na úvodní obrazovce se uživateli nabízí vyhledávací pole. Po kliknutí do daného pole se na obrazovce zobrazí klávesnice, pomocí které je možné zadat vyhledávaný výraz pro rychlejší nalezení požadovaného úředního dokumentu.

 • screen4 Kategorie dokumentů

  Veškeré dokumenty publikované na Digitální uřední desce je možné třídit do složek dle zvyklostí příslušné instituce. Šedě zabarvené složky jsou prázdné a barevně vyznačené jsou složky obsahující dokumenty.

 • screen5Formáty dokumentů

  Digitální úřední deska podporuje ukládání a zobrazování řady formátů (JPG, PNG, HTML, DOC, TXT, DOCX, XLS, XLSX, PPS, PPT, PPTX atd.). Dokumenty jsou seřazeny shora dolů od nejnovějších po nejstarší.

 • screen6Zobrazení dokumentu

  Při otevření dokumentu se v jeho horní části zobrazí informace o dokumentu. Pod těmito údaji se zobrazí obsah dokumentu, ve kterém je možné se pohybovat pohybem prstu nebo pomocí šipek na ovládacím panelu.

 • screen7 Informační plocha

  V době nečinnosti Digitální úřední desky, tj. když není aktivně používána, se na obrazovce může spustit tzv. dynamický spořič, který přehrává širokou škálu digitálních médií, jako jsou obrázky, video, audio, web, PDF, PowerPoint, stream. Jaký obsah se bude v dynamickém spořiči přehrávat, závisí pouze na konkretním správci zařízení.

Reference

 • ref-globus-1_350x220

  Digitální úřední deska a vnitřní informační kiosek pro Ústavní soud.

 • praha22-orig

  Digitální úřední deska a venkovní informační kiosek pro městskou část Praha 22.

Zobrazit všechny reference

Napište nám - vymyslíme to společně!

Nahoru