O nás

Ki-Wi Digital je IT společnost vyvíjející unikátní Digital Signage software pro vzdálené ovládání, plánování obsahu a řízení displejů, tabletů a interaktivních kiosků určených pro široké spektrum zákazníků především z oblasti retailu, reklamních agentur, výrobních a průmyslových podniků, státní správy, měst a obcí.

Naše hodnoty

  • Jsme přátelští
  • Jsme upřímní
  • Pracujeme chytře
  • Vážíme si jeden druhého
  • Nasloucháme zákazníkům
  • Pamatujeme na rodinu, vzdělávání, přírodu a sport

Partneři

  • popai-151x50-bw
  • czech-ict-alliance-150x50-bw

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Ki-Wi Digital, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj softwarového řízení produktů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.”, zapsaným pod registračním číslem: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009068 a spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

Předmětem projektu je vývoj nových modulárních a škálovatelných SW řešení, které budou sloužit pro zefektivněni komunikace v oblasti retailu, reklamních agenturách, průmyslových podnicích a ve městech, obcích a státní správě. Cílem projektu je nalezení řešení pro komunikaci ve velkých společnostech za využití stávajících znalostí z oblasti digital signage.

EU

Nahoru