O nás

Ki-Wi Digital je tvůrce softwaru pro jakékoliv displeje, dotykové a nedotykové. Velmi oceňovaným přínosem našeho řešení je, že takto lze mít tyto libovolné displeje pod jednou „střechou”. To znamená ovládat je a řídit na nich obsah vzdáleně z jednotného prostředí webové řídicí aplikace (CMS) Ki-Wi Serveru, bez ohledu na počet obrazovek, jejich druh a výrobce. Ki-Wi Digital poskytuje svým partnerům a zákazníkům kvalitní a rychlou podporu dle jejich možností a preference.

 

Mise

Pomáháme společnostem a organizacím komunikovat obrazem pomocí digitálních nástrojů pro vzdálenou správu obsahu a zařízení.

 

Vize

Stát se mezinárodně působícím tvůrcem softwarového řešení umožňující vzdálenou správu obsahu na libovolném displeji s důrazem na jednoduchost, bezobslužnost a spolehlivost.

Naše hodnoty

  • Jsme přátelští
  • Jsme upřímní
  • Pracujeme chytře
  • Vážíme si jeden druhého
  • Nasloucháme zákazníkům
  • Pamatujeme na rodinu, vzdělávání, přírodu a sport

Partneři

  • popai-151x50-bw
  • czech-ict-alliance-150x50-bw

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Ki-Wi Digital, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vývoj softwarového řízení produktů společnosti Ki-Wi Digital s.r.o.”, zapsaným pod registračním číslem: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009068 a spolufinancovaný z prostředků OPPIK.

Předmětem projektu je vývoj nových modulárních a škálovatelných SW řešení, které budou sloužit pro zefektivněni komunikace v oblasti retailu, reklamních agenturách, průmyslových podnicích a ve městech, obcích a státní správě. Cílem projektu je nalezení řešení pro komunikaci ve velkých společnostech za využití stávajících znalostí z oblasti digital signage.

EU

Nahoru