Vznik Ki-Wi Digital

Ki-Wi Digital je česká technologická společnost, která od roku 2008 let vyvíjí a prodává digital signage řešení různým subjektům, od maloobchodních řetězců, přes reklamní agentury, až po města a obce. Působí v České republice s ambicemi působit globálně, nadále růst a rozvíjet se. V Brně se podařilo získat vynikající odborníky z oblasti IT, kteří vyvinuli a stále zdokonalují softwarové produkty pro vzdálené ovládání, plánování obsahu a řízení digitálních obrazovek včetně klientských interaktivních aplikací.

Impulzem pro vznik této společnosti byla bakalářská práce tehdy třiadvacetiletého studenta Londýnské Metropolitní Univerzity, Petra Adamíka, a nadšení pro digitální technologie, bezdrátový internet a reklamu. Druhý zakladatel, Tomáš Posker, zajistil financování u angel investora. Původním záměrem měla být „digitalizace“ venkovních reklamních billboardů s využitím bezdrátového internetu WiMAX pro zasílání cíleného obsahu.

Na konci roku 2007 zahájilo Ki-Wi Digital spolupráci s VUT v Brně, odkud vzešli první vývojáři. Skutečnost, že firmy do digitální propagace nechtěli v té době investovat nebyla klíčová, jelikož bylo nutné řešit spíše vývojové otázky, než-li obchodní. Postupem času vznikli Ki-Wi Server, což je páteř celého digital signage řešení. Poté následoval Ki-Wi Player a Ki-Wi Kiosk.

Silicon Valley

Velmi podnětný a přínosný byl pracovní pobyt v americkém Silicon Valley v roce 2012, kam se Ki-Wi vydalo jako součást CzechAcceleratoru. Cenné zkušenosti týkající se škálovatelnosti, tvorby MVP, networkingu atp., nebylo vše, co pobyt v USA Ki-Wi přinesl. Na konci roku 2012 vznikl v hlavě Oldřicha Ešnera, současného CTO Ki-Wi, nápad, který byl pojmenován Oscar. Název tohoto nového inovativního produktu vymyslel Tomáš Posker. Oscar byl prvním škálovatelným produktem Ki-Wi. Je to aplikace, která dává seniorům možnost zůstat ve spojení s lidmi a službami, které jsou důležité – jednoduše, bezpečně a zábavně.

Současný stav

Ki-Wi Digital začala a stále působí jako dodavatel content management systému pro digital signage s obchodním názvem Ki-Wi Server včetně souvisejících klientských aplikací Ki-Wi Player a Ki-Wi Kiosk.

Z obchodního pohledu nabízíme digital signage solution – tedy kompletní digital signage řešení, které zahrnuje jak software, tak hardware.

Nahoru