Význam Digital Signage v marketingové komunikaci stále roste

Oblast Digital Signage získává stále větší důležitost v marketingové komunikaci a marketingovém mixu, jak ukazuje poslední průzkum Out-of-home Video Advertising Bureau Europe (OVAB). Point of Sale, který známe ze současných konceptů obchodních míst, se dynamicky rozrůstá na Point of Information. Informace jsou zkrátka všude.

Mnoho veletrhů a výstav se v současné informační době spíše zmenšuje, ovšem nedávno skončený veletrh systémových integrátorů a audio-vizuální techniky ISE 2015 (Integrated Systems Europe) v Amsterdamu ukázal, že patří mezi ty, kterých se to netýká. Důvodem může být právě expozice Digital Signage, která zabírala již druhou největší plochu veletrhu.

Trendy v oblasti Digital Signage pro rok 2015 lze shrnout do několika klíčových slov: integrace, řešení, snižování vstupů a standardy. Pojďme se na tyto pojmy podívat trošku podrobněji.

Lze předpokládat, že péče o Digital Signage bude stále častěji přecházet z IT oddělení do marketingu jako plnohodnotná (podstatná) část marketingového komunikačního mixu. Tento směr klade důraz na komplexnost a jednoduchost softwaru pro ovládání Digital Signage.

Integrace do marketingového mixu však není jedinou integrací. Dodavatelé řešení čelí potřebě propojit digitální komunikaci se stávajícími systémy a využít informací v existujících databázích. Úspěšnost komunikace prostřednictvím nástrojů Digital Signage lze doložit tím, že 95 % všech Digital Signage sítí (včetně těch v retailových řetězcích) se v roce 2014 rozšiřovalo. (Toto číslo platí pro západní Evropu. Z našeho regionu tyto údaje nejsou k dispozici).

Jednotlivá řešení najdeme téměř v každé oblasti in-store komunikace. Stále populárnější jsou však centralizované systémy pracující s různými typy zobrazovacích panelů. Centralizace se ale neprojevuje jen u displejů, ale i u emočního Digital Signage. Snahou je zapojit všechny smysly člověka přímo v místě prodeje.

Zajímavou oblastí jsou také řešení, která propojují běžné LCD a LED displeje s energeticky méně náročnými prvky, jako jsou E-Ink displeje. V retailu tento trend zastupují ESL (Electronic Shelf Labels) nebo nově displeje pro povinné zobrazení informací o složení potravin.

Zcela v souladu s růstem potenciálu Digital Signage komunikace jde snižování cen vstupů, zejména pak hardwaru. Vysoce svítivé lehké LED panely, které již dohnaly svým rozlišením LCD displeje, lze snadno pověsit do výlohy. Stávají se tak dnes standardem řady retailových prodejen. Doplňují je LCD s rozlišením 4K, případně 3D displeje bez nutnosti použít 3D brýle.

V neposlední řadě bude zajímavé sledovat, jak se podaří zavést standardy do Digital Signage komunikace. Cílem standardizace by mělo být sjednocení metodologie měření dopadu, formátů obsahu, analytických nástrojů a parametrů technických zařízení. Tlak na standardizaci vychází zejména z potřeb marketingových oddělení vyhodnocovat a srovnávat efektivitu kampaní.

Digital Signage již není technologií zítřka a pro povedená řešení ani nemusíme chodit za hranice ČR. Výzvou pro retail bude využití současných informací a vytvoření chytrých interaktivních Digital Signage sítí, které budou personalizovat komunikaci ke každému zákazníkovi.

Zpět na výpis novinek

Nahoru