POPAI AWARDS 2016 – soutěžní exponát

24.11. se bude v Praze konat POPAI DAY 2016, jehož součástí bude i POPAI AWARDS. Do digitální sekce jsme přihlásili interiérové dotykové zařízení používané v hypermarketech Globus, tzv. Pricechecker.

Charakteristika exponátu:

Multifunkční dotykové zařízení pro zobrazení informace o cenách zboží, jeho složení, prodejních akcích a podobně. V čase, kdy se zařízením nikdo nepracuje, je na obrazovce výzva k přiložení zboží, upozornění na probíhající prodejní akce nebo jiný informační obsah. Po přiložení zboží a načtení jeho EAN kódu je zobrazena cena tohoto zboží, která se načítá z vnitropodnikových i externích systémů, a případné další cílené informace. Po několika desitkách vteřin je opět spuštěna informační smyčka. Zařízení se automaticky vypíná a zapína. Pro zaměstnance prodejny se jedná o plně bezobslužný systém. Součástí řešení je vzdálený dohled na provoz zařízení a centrální řízení zobrazovaného obsahu. Zabezpečené prostředí neumožňuje zákazníkovi vstup do systému. Systém sbírá data o využití zařízení na jednotlivých prodejnách a sleduje, které informace jsou nejžádanější.

Popis realizace projektu:

Ve dvou hypermarketech Globus proběhla instalace 22 ks zařízení pro účely pilotního projektu v 1. čtrtletí roku 2016. Zařízení se skládá z AIO (počítač + dotykový LCD v jednom), čtečky čárových kódů a kovového šasí s modulárními variantami držáku umožňujícími instalaci v různých částech hypermarketu. Integrace s dalšími potřebnými aplikacemi byla provedena ve spolupráci se společností Unicorn Systems a.s.

Zpět na výpis novinek

Nahoru