Komunikace s dělníky vede k jejich vyšší angažovanosti a lepším výkonům

026-1-720x379

Johns Manville Slovakia a.s. se zabývá výrobou skleněného vlákna a je součástí globální skupiny stejnojmenné společnosti existující již přes 150 let. 900 pracovníků slovenského závodu působí převážně ve výrobě.

Management společnosti na základě diskuzí se zaměstnanci zjistil, že dělníci ve výrobě jsou nedostatečně informování a angažování v interních záležitostech společnosti. Uvědomil si, že pro dlouhodobý úspěch jejich organizace je klíčové, aby dělníci dostávali informace včas a měli pocit sounáležitosti s firmou.

Výzvou bylo najít vhodný i odolný nástroj, který by byl ve výrobě kdykoliv dostupný a prezentoval informace rychle a včas.

Po zvážení různých variant byl vybrán interaktivní infokiosek Ki-Wi Indoor Practic, v odolné variantě vhodné pro prostředí výroby a s dotykovou aplikací pro výrobní podniky Ki-Wi Guide, která je napojena na interní informační systémy.

Výhody implementace aplikace Ki-Wi Guide

 1. Zlepšení komunikace s dělníky
  • snadné, rychlé a automatizované zobrazování dokumentů, které je nutné dostat k pracovníkům ve výrobním provozu – např. důležitá firemní oznámení, automaticky stahovaná z firemního síťového disku, se kterým pracují lidé z dalších oddělení podniku (marketing, HR či technické oddělení)
  • zobrazení Power Point prezentací včetně vložených souborů (např. videa), které obsahují nejen výrobní návody a procesy.
  • zpřístupnění elektronicky distribuovaných informací pracovníkům bez přístupu k počítači
 2. Zvýšení produktivity a efektivity práce
  • náhrada papírových dokumentů – úspora času a nákladů na tisk a distribuci – ve velkém podniku s více jak pěti sty dělníky dokáže toto řešení ušetřit 1 pracovní místo
  • možnost identifikace přístupů k informacím pomocí identifikačních prostředků (zaměstnanecké karty, otisk prstu)
  • rychlé seznámení se s návodem nebo proškolením a jeho potvrzením (prostřednictvím přístupu každého pracovníka přes osobní identifikační kartu)
  • selekce dokumentů dle pracovního zařazení jednotlivých pracovníků výroby
 3. Zvýšení bezpečnosti a kvality
  • prohlížení složek a dokumentů zabezpečené proti neoprávněným úpravám
  • snadné a rychlé zobrazení nouzových zpráv, bezpečnostních videí a interních školení

INTEGRACE

Aplikaci Ki-Wi Guide lze integrovat s širokou škálou používaných  firemních nástrojů:

 • Kalendář  – např.outlook  – načítání dat z firemního kalendáře a jejich zobrazení
 • Email – odesílání e-mailů z infokiosku jednotlivcům či skupinám pracovníků přes různé kategorie např. anketa, zpětná vazba atd.
 • Síťový disk – sdílení fotografií či obdobného obsahu uloženého na síťovém disku
 • Excel – napojení na data z Excelu a jejich zobrazení ve zjednodušené a srozumitelné podobě
 • RSS/XML – napojení na novinky či aktuality a jejich zobrazení ve zkrácené formě v okně pro rychlý výběr obsahu
 • Zaměstnanci – autentizace zaměstnance prostřednictvím čipové karty či otisku prstu a následné zobrazení osobních informací (osobní výzva, dovolená, odpracované dny apod.) 
 • Statistiky – informace o používaní infokiosku 

Firemní komunikace je dnes v Johns Manville Slovakia díky využití moderních digitálních nástrojů výrazně jednodušší a zejména v oblasti dostupnosti osobních informací dostává nový rozměr a možnosti.

V současné době je nainstalováno 12 infokiosků a vzhledem k výsledkům projektu přesahujícím očekávání se plánuje jeho rozšíření.

Řešení pro FOXCONN využívá tyto Ki-Wi produkty: Ki-Wi Player, Ki-Wi Server

Zpět na výpis novinek

Nahoru